powrót do strony głównej
O nasLeczenieZdjęciaZespól Kontakt Szkolenia

Decyzją Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uznano nasz Ośrodek jako akredytowany do szkolenia stażowego celem przygotowania do certyfikatu psychoterapeuty PTP w wymiarze 120 godzin stażu. Staż odbywa się w wymiarze 6 tygodni, przez 3 dni w ciągu tygodnia, w godzinach do południowych.

Warunkiem wymaganym do odbycia stażu jest przesłanie na adres mailowy : podania, CV zawodowego z uwzględnieniem wykształcenia, odbytych kursów, obecnej i dotychczasowej sytuacji zawodowej oraz proponowanego okresu stażu, z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przed rozpoczęciem stażu konieczne jest odbycie spotkania w sprawie stażu oraz okazanie niezbędnych dokumentów- dowodu osobistego,świadectwa ukończenie studiów , prawa wykonywania zawodu, świadectw specjalizacyjnych oraz zaświadczenia o odbytym - czy też trwającym - kursie z psychoterapii, a także podpisanie umowie cywilno prawnej regulującej udział uczestnika w procesie psychoterapii, a szerzej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej jako stażysty.

W tutejszym Ośrodku istnieje także możliwość odbycia stażu z zakresu psychologii klinicznej.

Psycholodzy kliniczni i psychoterapeuci zainteresowani współpracą z Ośrodkiem proszeni są o kontakt mailowy

  Psychoterapia  | Choreoterapia   | Muzykoterapia | Światłoterapia | Leczenie farmakologiczne | Klub pacjenta

Przychodnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - Ruda Śląska Nowy Bytom - psychoterapia:terapia nerwic, lęków, depresji i zaburzeń odżywiania. Leczenie indywidualne i grupowe
Powered by TAFA ©