powrót do strony głównej
O nasLeczenieZdjęciaZespól Kontakt Szkolenia

Muzykoterapia

Czym jest muzykoterapia ?
Jest jednym z elementów terapii. Muzyka staje się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także komunikację interpersonalną z innymi ludźmi. Jest swojego rodzaju psychologicznym użyciem dźwięku w procesie powodującym fizyczną i psychiczną integrację osoby.

Muzykoterapia nie zastępuje właściwej terapii, pełni funkcje wspomagające tzn. wyzwala u uczestników aktywność psychiczną, poprawia ogólną kondycje fizyczną i psychiczną, pozwala na odreagowanie napięć i negatywnych emocji, a także wpływa na rozwój kreatywności. Bardzo istotną rolę w tej formie terapii pełni empatia, budowanie wzajemnego zaufania i dbanie o bezpieczeństwo uczestników.
Treści
1. Techniki sprzyjające kształtowaniu twórczej postawy, przyczyniające się do rozwoju wyobraźni pacjenta, umiejętności wyrażania myśli i przeżyć.
2. Techniki kształtujące umiejętności interpersonalne: współdziałanie, porozumiewanie się, klimat grupowy.
3. Rozwijanie zdolności: abstrahowania, kojarzenia, rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego, transformowania, metaforyzowania.
4. Kształtowanie umiejętności przezwyciężania przeszkód, widzenia inaczej, twórczej samooceny.

Na czym polega muzykoterapia

  Psychoterapia  | Choreoterapia   | Muzykoterapia | Światłoterapia | Leczenie farmakologiczne | Klub pacjenta

Przychodnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - Ruda Śląska Nowy Bytom - psychoterapia:terapia nerwic, lęków, depresji i zaburzeń odżywiania. Leczenie indywidualne i grupowe
Powered by TAFA ©