powrót do strony głównej
O nasLeczenieZdjęciaZespól Kontakt Szkolenia

Choreoterapia

Czym jest choreoterapia ?

Terapia tańcem określana jest często mianem choreoterapii od greckich słów choreła czyli taniec i therapeuein - leczyć. Choreoterapia jako metoda leczenia tańcem powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 40. XX w. Od tego też czasu notuje się jej intensywny rozwój. Według American Dance Therapy Association, choreoterapia oznacza "terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu, poprzez który wspomagana zostaje emocjonalna i fizyczna integracja". Jest również definiowana jako "wykorzystująca ruch forma psychoterapii, której celem jest osiągnięcie przez jednostkę integracji psychofizycznej".
Z. Aleszko podaje, że choreoterapia jest terapią wielozakresową i wielowymiarową, ponieważ oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną, fizjologiczną, poznawczą, wolicjonalną, estetyczną, erotyczną oraz sferę kontaktów interpersonalnych. Terapia tańcem jest także silnie związana z rytmiką, opartą na różnego rodzaju ćwiczeniach rytmicznych oraz aerobikiem, polegającym na wykonywaniu prostych ruchów, połączonych często w szereg układów. Wyróżnić można również choreoterapię strukturalizowaną, która polega przede wszystkim na nauce tańców towarzyskich. Największą wartość terapeutyczną posiada jednak choreoterapia psychologiczna, której celem jest "pomoc w podejmowaniu przez pacjentów różnego rodzaju ról życiowych".

Na czym polega choreoterapia?

  Psychoterapia  | Choreoterapia   | Muzykoterapia | Światłoterapia | Leczenie farmakologiczne | Klub pacjenta

Przychodnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - Ruda Śląska Nowy Bytom - psychoterapia:terapia nerwic, lęków, depresji i zaburzeń odżywiania. Leczenie indywidualne i grupowe
Powered by TAFA ©