powrót do strony głównej
O nasLeczenieZdjęciaZespól Kontakt Szkolenia

Cele choreoterapii

Na czym polega choreoterapia? ?

Głównym celem choreoterapii jest odczucie przez pacjenta swojej cielesności i rozwijanie samoświadomości. Do zadań terapii tańcem należą także: stworzenie odpowiednich warunków do interakcji społecznych poprzez ruch a także stworzenie warunków do samodoświadczania i samoeksploracji. Zajęcia choreoterapii są prowadzone głownie w formie grupowej, przy aktywnym współudziale każdego uczestnika.
Utworzona w ten sposób mała społeczność angażuje się w te same czynności, pomaga pojedynczym pacjentom wyzbyć się uczucia izolacji i ułatwia nawiązanie kontaktu psychicznego i fizycznego z drugim człowiekiem. Poprzez włączanie się do grupy, każdy z uczestników zapomina o własnych problemach, skupiając się na podporządkowaniu wspólnemu rytmowi, który wyznacza cała grupa.
Do technik stosowanych w choreoterapii zalicza się:
  1. rozgrzewkę uwalniającą jednostkę od napięć i otwierającą drogę do relaksacji
  2. rozbudzanie świadomości własnego ciała i jego ruchu z wykorzystaniem technik oddychania i relaksacji
  3. kształcenie w podstawach ruchu i niektórych technikach tanecznych z uwzględnieniem ćwiczeń zwiększających elastyczności dynamikę ruchu
W terapii poprzez taniec stosuje się także określone strategie, do których należą:
  1. Improwizacja i ruch planowany - improwizacja ilustruje przeżyte emocje i sytuacje, a ruch planowany skupia się na odtwarzaniu najistotniejszych fragmentów improwizacji w sposób zaplanowany i powtarzalny". Celem tejże strategii staje się uświadomienie pacjentowi jego wewnętrznych problemów.
  2. Intensyfikacja i personifikacja - polegają na wyolbrzymianiu gestów i ruchów.
  3. Aktywna wyobraźnia - uwalniająca skojarzenia jednostki w celu dotarcia do świadomych i nieuświadomionych doświadczeń poprzez ruch ciała. Choreoterapia wykorzystuje ruch do integracji fizycznej i psychicznej jednostki. Jest procesem,na który składa się obserwacja i choreografia uwarunkowana rozwojem ruchu ciała", a głównym celem tego procesu jest dążenie do odczuwania pełni poprzez: uświadomienie, ekspresję, identyfikację, poszukiwanie, integrację".

Powrót do choreoterapii

   Psychoterapia  | Choreoterapia   | Muzykoterapia | Światłoterapia | Leczenie farmakologiczne | Klub pacjenta

Przychodnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - Ruda Śląska Nowy Bytom - psychoterapia:terapia nerwic, lęków, depresji i zaburzeń odżywiania. Leczenie indywidualne i grupowe
Powered by TAFA ©