powrót do strony głównej
O nasLeczenieZdjęciaZespól Kontakt Szkolenia

Psychoterapia grupowa w ramach Psychiatrycznego Oddziału Dziennego.

Dla kogo?
Do terapii grupowej w ramach oddziału mogą zostać zakwalifikowane osoby:
- z zaburzeniami lękowymi
- z depresją
- w kryzysie życiowym
- z trudnościami w relacjach interpersonalnych
O kwalifikacji do terapii decyduje zespół terapeutyczny. W przypadku osób podlegających farmakoterapii oprócz konsultacji z psychoterapeutą konieczna jest wizyta u psychiatry.

Jak długo?
Terapia grupowa na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym trwa 12 tygodni.
Wcześniejsze zakończenie terapii możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach, po omówieniu z zespołem terapeutycznym. Pod koniec pobytu ustalona zostaje przez zespół terapeutyczny ewentualna forma kontynuacji terapii najbardziej dogodna i korzystna dla danej osoby.

Od czego zacząć?
W rejestracji należy telefonicznie lub osobiście ustalić termin rozmowy kwalifikującej, którą przed przyjęciem do grupy przechodzi każda osoba. Spotkania te ( l -2 spotkania) mają charakter wywiadu, Terapeuta pyta o różne sfery życia (dzieciństwo, okres dorastania, dorosłość, sferę zawodowa, życie seksualne, relacje z innymi ludźmi) oraz o oczekiwania wobec terapii.

Celem tej rozmowy jest dobranie formy terapii lub innego rodzaju pomocy psychologicznej odpowiedniej dla danej osoby. Ważne jest także ustalenie celuterapii. Jeżeli osoba zostaje zakwalifikowana na grupę terapeutyczną zobowiązana jest napisać swój życiorys (w/g podanego szablonu), który przedstawia na jednej z pierwszych sesji grupowych.

Etapy terapii grupowej

  Psychoterapia  | Choreoterapia   | Muzykoterapia | Światłoterapia | Leczenie farmakologiczne | Klub pacjenta

Przychodnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - Ruda Śląska Nowy Bytom - psychoterapia:terapia nerwic, lęków, depresji i zaburzeń odżywiania. Leczenie indywidualne i grupowe
Powered by TAFA ©