powrót do strony g³ównej
O nasLeczenieZdjêciaZespól Kontakt Szkolenia

Ważne informacje na temat RODO

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą od dnia 25 maja 2018 roku przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, poniżej przekazujemy informacje umożliwiające nam dalsze wykorzystanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.
Podane dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, nazwisko rodowe,numer pesel, adres, adres e-mail, nr telefonu, / dla korzystających ze zwolnień – nip zakładu pracy /, dane osób upoważnionych do uzyskiwania informacji medycznych, informacji statystycznych wymaganych przez Zakład Organizacji Ochrony Zdrowia Instytutu Psychiatrii i Neurologii – dla Pacjentów Oddziału : zawód, wykształcenie,podstawowe źródło utrzymania, grupa inwalidzka, wskazanie osób z którymi pacjent zamieszkuje przetwarzane są przez administratora danych, którym jest
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Ochrony Zdrowia Psychicznego s.c. Warakomski Tomasz-Skowron Mariusz 41-700 Ruda Śląska Niedurnego 50d
w celu wykonywania usług z zakresu opieki zdrowotnej, oraz w związku z tym utrzymywania z Panią/Panem kontaktu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu. Dane przetwarzane będą do czasu odwołania udzielonej zgody.

Zwracamy jednak uwagę , iż taka decyzja uniemożliwia państwu dalsze leczenie w naszej placówce .

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania przez Panią/Pana, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem z ograniczeniami wynikającymi z odpowiednich przepisów dotyczących prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej .

W sprawie przetwarzania danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się z Administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25 maja br. Inspektorem ochrony danych): Tomaszem Warakomskim email: twarakomski@pozpruda.com.pl, tel 32 244 3 777

  Psychoterapia  | Choreoterapia   | Muzykoterapia | Światłoterapia | Leczenie farmakologiczne | Klub pacjenta

Przychodnia Ochrony Zdrowia Psychicznego - Ruda ¦l±ska Nowy Bytom - psychoterapia:terapia nerwic, lêków, depresji i zaburzeñ od¿ywiania. Leczenie indywidualne i grupowe
Powered by TAFA ©